gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 174

Дата на публикуване: 11.08.2017

Последна промяна: 08.09.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9067231 статус: Възложена

„Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“

Краен срок за подаване на оферти: 25.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.08.2017 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc (169.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4662350507684358608

2017-08-11 16:36:10

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (79.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3941533343872581851

2017-08-11 16:36:10

Приложения

Приложения към обявата.doc (341.5KB)

Номер на удостоверението за време: 2601005097228293003

2017-08-11 16:36:11

Проект на договор

Проект на договор.doc (337.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4519684263252988607

2017-08-11 16:36:11

Разяснение по чл. 189 ЗОП

Разяснение по чл. 189 ЗОП.pdf (497.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5470639791495847557

2017-08-18 18:00:00

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията № ДАЕУ-3946/31.08.2017 г.pdf (2.6MB)

Номер на удостоверението за време: 1383861827675421659

2017-08-31 13:47:56

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор 50 от 08.09.2017 г. за възлагане и изпълнение на обществена поръчка.pdf (7.4MB)

Номер на удостоверението за време: 5230628321377316232

2017-09-08 19:44:18

Приложение към договор

Приложение 1 към Договор 50/08.09.2017 г. - Техническа спецификация.pdf (985.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5782422952898823940

2017-09-08 19:44:19

Приложение към договор

Приложение 2 към Договор 50/08.09.2017 г. - Техническо предложение.pdf (17.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7855733252227918930

2017-09-08 19:44:19

Приложение към договор

Приложение 3 към Договор 50/08.09.2017 г. - Ценово предложение.pdf (843.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4961921898906772324

2017-09-08 19:44:20

Приложение към договор

Приложение 4 към Договор 50/08.09.2017 г. - Гаранция за изпълнение.pdf (475.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2886027919329776029

2017-09-08 19:44:20