gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 175

Дата на публикуване: 17.08.2017

Последна промяна: 14.07.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0007 статус: Възложена

„Доставка на комуникационно (мрежово) оборудване за нуждите на  Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие и приложения

Документация за участие.doc (715.3KB)

Номер на удостоверението за време: 7529567247839751547

2017-08-17 17:54:12

Разязнение по чл. 180 ал. 2

Разязнение по чл. 180 ал. 2.pdf (219.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5546138180715376349

2017-09-01 16:52:18

Протокол №1

Протокол №1.pdf (253.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4753059919614912122

2017-09-12 16:40:11

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (295.9KB)

Номер на удостоверението за време: 428116571265593014

2017-09-12 16:40:11

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (247.7KB)

Номер на удостоверението за време: 6509979683387704275

2017-09-28 14:59:29

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (285.2KB)

Номер на удостоверението за време: 9102798713243198542

2017-09-28 14:59:29

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (257.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1678544216461622889

2017-09-28 14:59:30

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (326.6KB)

Номер на удостоверението за време: 9016262324637693263

2017-12-11 17:56:56

Договор

Договор №73.pdf (9.8MB)

Номер на удостоверението за време: 6937923004699766855

2017-12-11 17:56:57

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор ДАЕУ-11840/14.07.2021 г.pdf (985.0KB)

Номер на удостоверението за време: 13076201187533440006

2021-07-14 13:33:27