gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 176

Дата на публикуване: 18.08.2017

Последна промяна: 26.02.2019

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Държавна агенция Електронно управление”.

Краен срок за подаване на оферти: 28.08.2017 23:59
Дата на отваряне на оферти: 30.08.2017 10:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Покана до определени лица

Покана до определени лица.pdf (190.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4645516129204350315

2017-08-18 18:40:47

Приложение № 2

Приложение № 2.doc (214.5KB)

Номер на удостоверението за време: 418088641370256772

2017-08-18 18:40:48

Приложение № 3

Приложение № 3.docx (96.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6693998488953004923

2017-08-18 18:40:48

Приложение № 1

Приложение № 1.docx (30.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6806008183860268198

2017-08-18 18:40:49

Протокол от работата на комисията

Протокол № 1 от работата на комисията.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 2212087380321267803

2017-09-01 11:02:11

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf (314.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1980376243554723485

2017-09-05 13:01:46

Протокол № 2

Протокол № 2.pdf (616.8KB)

Номер на удостоверението за време: 304097188882084040

2017-10-02 16:27:28

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (2.5MB)

Номер на удостоверението за време: 6243725780761742864

2017-10-02 16:27:29

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (563.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7883235052115120279

2017-10-02 16:27:30

Договор

Договор.pdf (6.0MB)

Номер на удостоверението за време: 8953485309747746025

2017-10-31 12:54:16

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf (272.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8202710021287605405

2017-10-31 12:54:16

Приложение № 2 - Техническа оферта

Приложение № 2 - Техническа оферта.pdf (71.6KB)

Номер на удостоверението за време: 941897892153061940

2017-10-31 12:54:16

Приложение № 3 - Ценова оферта

Приложение № 3 - Ценова оферта.pdf (50.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3382289111785465153

2017-10-31 12:54:17

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (614.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2299271201003057568

2018-03-12 17:07:43

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (736.9KB)

Номер на удостоверението за време: 927772153320551071

2019-02-26 10:44:34