gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 179

Дата на публикуване: 31.08.2017

Последна промяна: 07.11.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9067875 статус: Възложена

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Краен срок за подаване на оферти: 11.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.09.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Обява

Обява.doc (146.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5956326734703122674

2017-08-31 14:34:33

Приложения

Приложения.doc (215.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6771844400286541273

2017-08-31 14:34:34

Методика

Методика.docx (35.7KB)

Номер на удостоверението за време: 6822380155864628764

2017-08-31 14:34:34

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (37.6KB)

Номер на удостоверението за време: 9012776429116088419

2017-08-31 14:34:35

Проект на договор

Проект на договор.doc (151.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4806686763535343883

2017-08-31 14:34:35

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 6789238379962267117

2017-10-12 10:15:24

Договор

Договор.pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 2046423362647262752

2017-11-07 14:29:29

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf (107.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6295409854629538444

2017-11-07 14:29:30

Приложение № 2 - Техническо предложение

Приложение № 2 - Техническо предложение.pdf (739.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6441300613703126988

2017-11-07 14:29:30

Приложение № 2 - Ценово предложение

Приложение № 2 - Ценово предложение.pdf (645.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1757855831911318263

2017-11-07 14:29:31