Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 180

Дата на публикуване: 26.09.2017

Последна промяна: 07.11.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9068618 статус: Възложена

„Изграждане на ограда, находяща се в гр. Ботевград, м. „Букалин дол“

 

Краен срок за подаване на оферти: 11.10.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.10.2017 14:00

Обект на поръчката: Строителство

Документи

Обява за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc (142.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5933545886380911507

2017-09-26 11:11:10

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4945746614644293179

2017-09-26 11:11:11

Приложения

Приложения.doc (172.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6696153973797637570

2017-09-26 11:11:11

Проект на договор

Проект на договор.docx (40.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7370325988962337250

2017-09-26 11:11:12

Протокол от работата на комисията

Протокол 1.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 7383192761159399540

2017-10-17 11:50:55

Договор

Договор 72 от 07.11.2017 г. за възлагане и изпълнение на обществена поръчка.pdf (3.3MB)

Номер на удостоверението за време: 325471544535514906

2017-11-07 16:00:18

Приложение към договор

Приложение 1 към Договор 72/07.11.2017 г. - Техническа спецификация.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 7757836734529841376

2017-11-07 16:00:18

Приложение към договор

Приложение 2 към Договор 72/07.11.2017 г. - Техническо предложение.pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 5815299841370634477

2017-11-07 16:00:19

Приложение към договор

Приложение 3 към Договор 72/07.11.2017 г. - Ценово предложение.pdf (654.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7723649992623705029

2017-11-07 16:00:19