Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 181

Дата на публикуване: 28.09.2017

Последна промяна: 19.12.2017

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0009 статус: Възложена

„Закупуване на десет броя фабрично нови автомобили за обезпечаване на  дейността на териториалните звена на Държавна агенция „Електронно управление“ с транспортни средства“

Краен срок за подаване на оферти: 19.10.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 20.10.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (640.0KB)

Номер на удостоверението за време: 772004907233145369

2017-09-28 11:20:22

Решение и обявление

Решение и обявление.pdf (3.0MB)

Номер на удостоверението за време: 5048203234256236842

2017-09-28 14:29:55

Протокол

Протокол № 1 от работата на комисията.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 2613982494928467489

2017-10-30 11:36:22

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (526.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5168120499059196389

2017-10-30 11:36:24

Протокол

Протокол № 2 от работата на комисията.pdf (826.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8131811639585095595

2017-11-07 13:36:09

Доклад

Утвърден доклад от работата на комисията.pdf (2.9MB)

Номер на удостоверението за време: 6940725315656079716

2017-11-07 13:36:09

Решение

Решение за избор на изпълнител.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 2079095091630945779

2017-11-07 13:36:09

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 2907995214241394521

2017-12-18 15:33:52

Договор

Договор.pdf (7.2MB)

Номер на удостоверението за време: 7628980932732316042

2017-12-18 15:33:52

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf (321.5KB)

Номер на удостоверението за време: 8498976708736355049

2017-12-18 15:35:36

Приложение № 2 - Техническо предложение

Приложение № 2 - Техническо предложение.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 3097226262122318974

2017-12-18 15:35:37

Приложение № 3 - Ценово предложение

Приложение № 3 - Ценово предложение.pdf (622.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1157075035671152796

2017-12-18 15:35:37

Допълнително споразумение към Договор № 94

Допълнително споразумение към Договор № 94.pdf (3.1MB)

Номер на удостоверението за време: 2039295367764807343

2017-12-19 10:35:35