Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 182

Дата на публикуване: 23.10.2017

Последна промяна: 08.01.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9069541 статус: Прекратена

„Извършване на строително-монтажни работи и поддръжка на административната сграда на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 13.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 14.11.2017 14:00

Обект на поръчката: Строителство

Документи

Обява

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc (154.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8051810622040998920

2017-10-23 14:46:06

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (599.6KB)

Номер на удостоверението за време: 2805954549120922249

2017-10-23 14:46:06

Приложения

Приложения към обявата.doc (756.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4604902166786863513

2017-10-23 14:46:07

Проект на договор

Проект на договор.docx (52.5KB)

Номер на удостоверението за време: 496831570867174983

2017-10-23 14:46:07

Разяснение по чл. 189 от ЗОП

Разяснение № ДАЕУ-5519/09.11.2017 г. по постъпило запитване с вх. № ДАЕУ-5510/08.11.2017 г.pdf (718.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7162360563794246604

2017-11-09 14:28:57

Протокол от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията с рег. № ДАЕУ-5779/17.11.2017 г.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4823956500731094939

2017-11-17 16:50:18

Протокол от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията с рег. № ДАЕУ-6046/29.11.2017 г.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 6297104839631087093

2017-11-29 10:23:01

Съобщение за прекратяване

Съобщение за прекратяване.pdf (508.3KB)

Номер на удостоверението за време: 737842016916153691

2018-01-05 17:39:04