Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 183

Дата на публикуване: 03.11.2017

Последна промяна: 20.03.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0010 статус: Прекратена

Доставка на софтуерни лицензи и софтуерна осигуровка, необходими за електронно управление и надграждане на пилотната инфраструктура за прилагане на „облачните технологии“  и изграждането на държавен хибриден частен облак

Краен срок за подаване на оферти: 05.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 06.12.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение и обявление за откриване на обществена поръчка

Решение и обявление за откриване на обществена поръчка.pdf (3.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7956638095458324240

2017-11-03 11:21:58

Документация за участие

Документация за участие.doc (647.2KB)

Номер на удостоверението за време: 887174679875811479

2017-11-03 11:23:32

Решение за прекретяване

Решение за прекретяване.pdf (401.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2955523774218857695

2017-12-19 10:19:58

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (318.7KB)

Номер на удостоверението за време: 9127077124281957805

2018-03-20 16:46:24