Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 184

Дата на публикуване: 06.11.2017

Последна промяна: 12.07.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0011 статус: Възложена

Подпомагане на дейността на националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност (CERT България) по времето на подготовка и председателстването на Съвета на Европейския съюз

Краен срок за подаване на оферти: 08.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.12.2017 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение и обявление за откриване на обществена поръчка

Решение и обявление за откриване на обществена поръчка.pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 8548280798834441069

2017-11-06 11:19:08

Документация за участие

Документация за участие.doc (899.6KB)

Номер на удостоверението за време: 498431593980986259

2017-11-06 11:19:09

Протокол №1 от работата на комисията

Протокол №1 от работата на комисията.pdf (246.6KB)

Номер на удостоверението за време: 245602472085649271

2017-12-15 14:50:42

Протокол №2 от работата на комисията

Протокол №2 от работата на комисията.pdf (268.1KB)

Номер на удостоверението за време: 3846185840529102274

2018-01-09 17:03:34

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf (210.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8116672447951350630

2018-01-09 19:13:59

Протокол №3 от работата на комисията

Протокол №3 от работата на комисията.pdf (252.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2471249498623233710

2018-01-16 11:18:37

Протокол №4 от работата на комисията

Протокол №4 от работата на комисията.pdf (254.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7944673882005207858

2018-02-16 17:40:56

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (806.1KB)

Номер на удостоверението за време: 6328599141445696596

2018-02-16 17:40:57

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (105.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3175931474321227598

2018-02-16 17:40:57

Договор №21

Договор №21.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 4580585976445979788

2018-04-19 11:42:05

Обявлене за възложена поръчка

Обявлене за възложена поръчка.pdf (355.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1515015011488128927

2018-04-19 11:42:06

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 5280937367239178337

2019-07-12 10:28:08