gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 185

Дата на публикуване: 10.11.2017

Последна промяна: 06.08.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0012 статус: Възложена

Надграждане на портала за мрежова и информационна сигурност на националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност с допълнителни функционалности

Краен срок за подаване на оферти: 04.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.12.2017 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (317.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8835988162489112877

2017-11-10 13:14:37

Методика

Методика за комплексна оценка.docx (38.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1910030888976190224

2017-11-10 13:14:37

Решение и Обявление

Решение и Обявление .pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 6305929029708567801

2017-11-10 16:22:14

Документация.doc (616.4KB)

Номер на удостоверението за време: 9144575051312337119

2017-11-10 16:26:36

Съобщение до всички заинтересовани лица

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (699.1KB)

Номер на удостоверението за време: 9048675098619628677

2017-12-06 17:12:19

Протокол от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 5758756036321941843

2017-12-15 16:02:39

Протокол от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията с рег. № ДАЕУ-6380/12.12.2017 г.pdf (5.6MB)

Номер на удостоверението за време: 3609415894609515491

2017-12-15 16:07:05

Утвърден доклад от работата на комисията

Утвърден доклад от работата на комисията с рег. № ДАЕУ-6479/14.12.2017 г.pdf (7.6MB)

Номер на удостоверението за време: 3877980722246130667

2017-12-15 16:14:20

Решение

Решение за избор на изпълнител ДАЕУ-6500/15.12.2017 г.pdf (862.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5715572667722455615

2017-12-15 16:00:48

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор № 107 от 19.12.2017 г. за възлагане и изпълнение на обществена поръчка.pdf (3.5MB)

Номер на удостоверението за време: 2917550998354088838

2017-12-21 13:47:43

Приложение към договор

Приложение № 1 към Договор № 107 от 19.12.2017 г. - Техническа спецификация.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 1051779433883161827

2017-12-21 13:47:44

Приложение към договор

Приложение № 2 към Договор № 107 от 19.12.2017 г. - Техническо предложение.pdf (23.3MB)

Номер на удостоверението за време: 5519700248421891809

2017-12-21 13:47:46

Приложение към договор

Приложение № 3 към Договор № 107 от 19.12.2017 г. - Ценово предложение.pdf (279.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4814413020807777938

2017-12-21 13:47:48