Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 187

Дата на публикуване: 16.11.2017

Последна промяна: 15.01.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070415 статус: Затворена

„Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на ДАЕУ”, обособена в три позиции:

Обособена позиция №1: „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на ДАЕУ”;

Обособена позиция №2: „Сключване на застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства,  собственост на ДАЕУ”;

Обособена позиция №3: „Сключване на застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ДАЕУ”

Краен срок за подаване на оферти: 23.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 24.11.2017 16:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП .pdf (2.4MB)

Номер на удостоверението за време: 1311767608018148153

2017-11-16 14:21:49

Информация за публикувана

Информация за публикувана в профила на купувача обява .pdf (95.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3516980369998600555

2017-11-16 14:21:51

Документация за участие

Документация за участие.docx (131.6KB)

Номер на удостоверението за време: 561447449060987428

2017-11-17 09:49:23

Приложение А

Приложение А към техн. спец..xls (71.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5186647529145103138

2017-11-16 14:34:44

Приложение Б

Приложение Б към техн. спец..xls (91.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7686939990115509708

2017-11-16 14:34:45

Разяснения

Разяснения по документацията на основание чл. 189.pdf (149.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8272695507592652616

2017-11-22 13:00:38

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf (101.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5117286835379284898

2017-11-24 14:18:45

Протокол №1 от работата на комисията

Протокол №1 от работата на комисията.pdf (373.3KB)

Номер на удостоверението за време: 562465717199256401

2017-12-07 13:12:46

Протокол №2 от работата на комисията

Протокол №2 от работата на комисията.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 3013558002884432594

2017-12-21 13:08:29

Договор за изпълнение №92

Договор за изпълнение №92.pdf (5.9MB)

Номер на удостоверението за време: 7650904711326580960

2018-01-11 17:04:48

Договор за изпълнение №93

Договор за изпълнение №93.pdf (6.2MB)

Номер на удостоверението за време: 811614582834781111

2018-01-11 17:04:49

Договор за изпълнение №110

Договор за изпълнение №110.pdf (4.7MB)

Номер на удостоверението за време: 6950075221208462151

2018-01-15 15:17:01