Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 188

Дата на публикуване: 21.11.2017

Последна промяна: 01.02.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070564 статус: Възложена

„Ремонтни и строително-монтажни дейности в части от административна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“

Краен срок за подаване на оферти: 06.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 07.12.2017 14:00

Обект на поръчката: Строителство

Документи

Документация

Документация.docx (110.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6651871007236894894

2017-11-21 09:40:44

Обява

Обява.doc (170.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6010511598428885832

2017-11-21 09:40:46

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (530.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1549199610075794748

2017-11-21 09:51:19

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (380.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6729067960105957904

2017-12-04 15:02:45

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 7679763344415208499

2017-12-08 15:48:45

Протокол № 2

Протокол № 2.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 4061974162489736558

2017-12-21 13:43:57

Договор № 9 от 23.01.2018 г.

Договор № 9 от 23.01.2018 г..pdf (4.3MB)

Номер на удостоверението за време: 293658593234354203

2018-02-01 12:45:18

Приложение № 1 към Договор № 9 от 23.01.2018 г.

Приложение № 1 към Договор № 9 от 23.01.2018 г..pdf (368.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7366607637448237989

2018-02-01 12:45:19

Приложение № 2 към Договор № 9 от 23.01.2018 г.

Приложение № 2 към Договор № 9 от 23.01.2018 г..pdf (3.9MB)

Номер на удостоверението за време: 2748984523953786304

2018-02-01 12:45:20

Приложение № 3 към Договор № 9 от 23.01.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 9 от 23.01.2018 г..pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6337318553952280836

2018-02-01 12:45:20