gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 189

Дата на публикуване: 23.11.2017

Последна промяна: 14.12.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070688 статус: Възложена

„Доставка и монтаж на 17 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на ДАЕУ“

Краен срок за подаване на оферти: 30.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 01.12.2017 15:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Обява

Обява.pdf (2.9MB)

Номер на удостоверението за време: 2085909440408333481

2017-11-23 16:32:02

Приложения

Прилжения.doc (218.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4102197814262774952

2017-11-23 16:32:03

Методика

Методика.docx (35.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6877735278433552129

2017-11-23 16:32:03

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (36.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5052521642042673863

2017-11-23 16:32:04

Проект на договор

Проект на договор.doc (160.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2874142049002350354

2017-11-23 16:32:04

Протокол

Протокол.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 9139353088878218291

2017-12-07 16:15:20

Договор

Договор.pdf (4.9MB)

Номер на удостоверението за време: 8989643139441653950

2017-12-14 12:13:05

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf (123.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7716610407705649509

2017-12-14 12:13:06

Приложение №2 - Техническо предложение

Приложение №2 - Техническо предложение.pdf (959.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2570810101578294539

2017-12-14 12:13:06

Приложение № 3 - Ценово предложение

Приложение № 3 - Ценово предложение.pdf (712.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6564023957352376592

2017-12-14 12:13:07