Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 191

Дата на публикуване: 06.12.2017

Последна промяна: 10.01.2018

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена

Доставка на природен газ

Краен срок за подаване на оферти: 14.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 15.12.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана за участие в обществена поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Покана за участие в обществена поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП.pdf (633.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4855227868765897243

2017-12-06 15:16:37

Документация за участие

Документация за участие.doc (158.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5597860316363395172

2017-12-06 15:16:38

Проект на договор

Проект на договор.doc (93.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4140571804645428044

2017-12-06 15:16:38

Техническа спецификация

Техническа спецификация.xls (75.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3748303608894580907

2017-12-06 15:16:39

Приложение към покана

Характеристика на монтираните агрегати и инсталации.doc (99.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7973069236215184850

2017-12-06 15:16:39

Протокол от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 4627263524330309886

2017-12-18 11:06:08

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор № 3 от 04.01.2018 г. за възлагане и изпълнение на обществена поръчка.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 7363254669268458198

2018-01-10 16:43:53

Приложение към договор

Приложение № 1 към Договор № 3 от 04.01.2018 г. - Спецификация.pdf (210.8KB)

Номер на удостоверението за време: 9180588508131550324

2018-01-10 16:43:55

Приложение към договор

Приложение № 2 към Договор № 3 от 04.01.2018 г. - Характеристика на монтираните агрегати и инсталации.pdf (228.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4425618562661939857

2018-01-10 16:43:55

Приложение към договор

Приложение № 3 към Договор № 3 от 04.01.2018 г. - Техническо предложение.pdf (205.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5029210647288156039

2018-01-10 16:43:55

Приложение към договор

Приложение № 4 към Договор № 3 от 04.01.2018 г. - Ценово предложение.pdf (188.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5915724272612605936

2018-01-10 16:43:56

Приложение към договор

Приложение № 5 към Договор № 3 от 04.01.2018 г. - Общи условия на "БАЛКАНГАЗ 2000" АД .pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 4445939947716487433

2018-01-10 16:43:56