Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 194

Дата на публикуване: 29.12.2017

Последна промяна: 25.07.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0014 статус: Прекратена

„Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“ и „Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“ и „Разработване, тестване и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 25.01.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 26.01.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация и приложения

Документация и приложения.zip (3.0MB)
  • 03_Договор_ОП1.doc
  • 04_ТЗ_OП_2_ДАЕУ.doc
  • 05_METODIKA_OP2.docx
  • 06_Договор_ОП2.doc
  • Документация.docx
  • 01_ТЗ_ОП_1_ДАЕУ.docx
  • 02_METODIKA_OP1.docx

Номер на удостоверението за време: 1680933743611486875

2017-12-29 10:10:59

Обявление

Обявление.pdf (416.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8102327717855040722

2017-12-29 10:11:00

Решение

Решение.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 6573909454003404484

2017-12-29 10:11:00

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията с рег. № ДАЕУ-847/08.02.2018 г.pdf (3.7MB)

Номер на удостоверението за време: 3137392473611194891

2018-02-08 12:05:41

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения с рег. № ДАЕУ-2019/26.03.2018 г.pdf (447.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4291508470146889721

2018-03-26 17:15:33

Протокол от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията от 22.03.2018 г.pdf (47.7MB)

Номер на удостоверението за време: 8354897341284861599

2018-04-19 14:19:08

Протокол от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията от 18.04.2018 г.pdf (4.1MB)

Номер на удостоверението за време: 1107332673450651875

2018-04-19 14:19:09

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията с рег. № ДАЕУ-2643/18.04.2018 г.pdf (27.2MB)

Номер на удостоверението за време: 272392871753058157

2018-04-19 14:19:09

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция 2 с рег. № ДАЕУ-2690/19.04.2018 г.pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7920174066116040253

2018-04-19 14:19:10

Решение за прекратяване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата в частта за Обособена позиция 1 с рег. № ДАЕУ-2689/19.04.2018 г.pdf (971.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4973205230330198209

2018-04-19 14:19:10

Решение за прекратяване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата в частта за Обособена позиция 2 с рег. № ДАЕУ-4685/29.06.2018 г.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 232328195003764854

2018-06-29 11:55:01