Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 195

Дата на публикуване: 08.01.2018

Последна промяна: 10.04.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0001 статус: Прекратена

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, ОБОСОБЕНА В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България.“

Краен срок за подаване на оферти: 12.02.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.02.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (295.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5843041186803821262

2018-01-08 16:55:03

Приложение 1. Техническа спецификация за Обособена позиция 1

Приложение 1. Техническа спецификация за Обособена позиция 1.docx (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 5006943421460521374

2018-01-08 16:55:04

Приложение 1.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 1

Приложение 1.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 1.xlsx (36.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7070220684620189868

2018-01-08 16:55:05

Приложение № 2 – Техническа спецификация за Обособена позиция № 2

Приложение № 2 – Техническа спецификация за Обособена позиция № 2.docx (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 1640380081666892064

2018-01-08 16:55:06

Приложение 2.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 2

Приложение 2.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 2.xlsx (36.9KB)

Номер на удостоверението за време: 9163090382981715910

2018-01-08 16:55:07

Приложение 3. Методика за оценка на офертите

Приложение 3. Методика за оценка на офертите.docx (140.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8005689648644206542

2018-01-08 16:55:08

Приложение№ 3.1. - Таблица за оценка по показател „Мониторинг на ЕСИ чрез система за отдалечен мониторинг“, приложима и за двете Обособени позиции

Приложение№ 3.1. - Таблица за оценка по показател „Мониторинг на ЕСИ чрез система за отдалечен мониторинг“, приложима и за двете Обособени позиции.docx (15.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8893649221233117114

2018-01-08 16:55:09

Приложение 4. План-график на продажбите за Обособена позиция 1

Приложение 4. План-график на продажбите за Обособена позиция 1.xls (48.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1190171143591584060

2018-01-08 16:55:10

Приложение 5. План-график на продажбите за Обособена позиция 2

Приложение 5. План-график на продажбите за Обособена позиция 2.xls (42.5KB)

Номер на удостоверението за време: 8212335263591012444

2018-01-08 16:55:11

Разяснения по постъпили запитвания

Разяснения ДАЕУ-433/18.01.2018 г. по постъпили запитвания ДАЕУ-295/16.02.2018 г. и ДАЕУ-368/17.01.2018 г.pdf (689.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6567415067298354311

2018-01-18 13:14:09

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение ДАЕУ-772/05.02.2018 г. по постъпило запитване ДАЕУ-735/02.02.2018 г.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 652331335572308932

2018-02-05 17:34:22

Протокол от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията с рег. № ДАЕУ-1242/23.02.2018 г.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 7071138662503560633

2018-02-23 15:14:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения с рег. № ДАЕУ-1762 /15.03.2018 г.pdf (644.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5982348332286053576

2018-03-15 16:48:48

Протокол от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (6.4MB)

Номер на удостоверението за време: 7846570624167797558

2018-03-21 16:52:52

Протокол от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията.pdf (3.0MB)

Номер на удостоверението за време: 1006850116075782353

2018-03-21 16:52:52

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията с рег. № ДАЕУ-1906/21.03.2018 г.pdf (11.0MB)

Номер на удостоверението за време: 8350887815452539836

2018-03-21 16:52:53

Решение за прекратяване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата № ДАЕУ-1913/21.03.2018 г.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6311496953877525496

2018-03-21 16:52:54