Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 197

Дата на публикуване: 24.01.2018

Последна промяна: 27.04.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9072450 статус: Затворена

Създаване и актуализиране на справки, адаптери и добавяне на нови регистри в средата за Междурегистров обмен на данни /RegiX/ 

 

Краен срок за подаване на оферти: 07.02.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.02.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (669.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1453897610913927598

2018-01-24 18:22:40

Документация за участие

Документация за участие.docx (107.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7824357785414457290

2018-01-24 18:22:41

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Информация за публикувана в профила на купувача обява.pdf (175.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8155561855107840389

2018-01-24 18:27:21

Съобщение относно промяна в обявата

Съобщение относно промяна в обявата.pdf (76.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5628179418697603058

2018-01-30 12:11:43

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (247.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5978192578211232992

2018-02-20 15:28:21

Договор за изпълнене №22

Договор за изпълнение №22.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 1211008873790664106

2018-04-27 14:37:21