Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 198

Дата на публикуване: 25.01.2018

Последна промяна: 28.05.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/.

Краен срок за подаване на оферти: 08.02.2018 23:59
Дата на отваряне на оферти: 12.02.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана.pdf (243.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8091902369969578855

2018-01-25 17:55:01

Приложение № 1

Приложение № 1.doc (36.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3471190437353209469

2018-01-25 17:55:03

Приложение № 2

Приложение № 2.doc (46.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2041890020452336426

2018-01-25 17:55:04

Приложение № 3

Приложение № 3.docx (36.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8941016892412347569

2018-01-25 17:55:05

Отговор на постъпило запитване

Отговор на постъпило запитване.pdf (389.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1741725103743375870

2018-01-30 14:09:03

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (360.6KB)

Номер на удостоверението за време: 3462989424861159181

2018-02-16 16:46:49

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (163.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4806459173353063685

2018-02-23 16:16:09

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (278.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2105524418738529966

2018-02-23 16:16:10

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (90.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6855461212271417470

2018-02-23 16:16:12

Договор

Договор.pdf (542.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8773115246904244412

2018-03-22 11:37:27

Приложение № 1 към договора

Приложение № 1 към договора.pdf (127.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8433707369242317654

2018-03-22 11:37:28

Приложение № 2 към договора

Приложение № 2 към договора.pdf (60.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5215089912557761284

2018-03-22 11:37:29

Приложение № 3 към договора

Приложение № 3 към договора.pdf (94.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4122171883451636659

2018-03-22 11:37:29

Приложение № 4 към договора

Приложение № 4 към договора.pdf (113.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3481087943897303090

2018-03-22 11:37:30

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (539.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6679577462283550860

2018-03-26 16:37:02

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение.pdf (119.6KB)

Номер на удостоверението за време: 2126983550858929914

2019-02-26 09:57:07

Обявление за изменение

Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение.pdf (213.7KB)

Номер на удостоверението за време: 638966125662032860

2019-03-05 16:35:31

Обявление за изменение

Обявление за изменение .pdf (332.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8203929885592015252

2019-06-10 10:58:12

Допьлнително споразумение

Допьлнително споразумение.pdf (412.5KB)

Номер на удостоверението за време: 7217515900642742948

2019-06-10 14:03:10

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (812.1KB)

Номер на удостоверението за време: 16399401973189540240

2020-05-28 13:26:28