Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 199

Дата на публикуване: 20.02.2018

Последна промяна: 13.04.2018

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0002 статус: Прекратена

„Осигуряване на експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системи на електронното управление“ 

Краен срок за подаване на оферти: 23.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 26.03.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация

Документация.doc (572.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4775775068630158019

2018-02-23 11:10:02

Образец 12А към Ценовото предложение

Образец 12А към Ценовото предложение.xlsx (43.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2450197634393234445

2018-02-23 11:10:03

Обявление

Обявление.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 7000162821068348634

2018-02-23 11:10:03

Решение

Решение.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 8231486355307257278

2018-02-23 11:10:04

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (60.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2642074033194400374

2018-02-23 11:10:05

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение ДАЕУ-1620/12.03.2018 г. по постъпило запитване ДАЕУ-1581/09.03.2018 г.pdf (505.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3049478924330170766

2018-03-12 13:00:49

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение ДАЕУ-1701 от 13.03.2018 г. по постъпило запитване ДАЕУ-1623/12.03.2018 г.pdf (621.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3650934041459343232

2018-03-13 17:42:18

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП

Съобщение за промяна на дата и час на отваряне на заявления за участие.pdf (254.3KB)

Номер на удостоверението за време: 7760012575011633969

2018-03-26 12:15:01

Решение за прекратяване на процедура

Решение № ДАЕУ- 2071/28.03.2018г..pdf (355.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2662844049965370780

2018-03-28 12:38:11

Обявление за възложена поръчка - прекратяване

Обявление за възложена поръчка - прекратяване.pdf (521.3KB)

Номер на удостоверението за време: 9124068975046774827

2018-04-13 15:39:49