Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 247

Дата на публикуване: 12.02.2019

Последна промяна: 21.08.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0004 статус: Възложена

„Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco”

Краен срок за подаване на оферти: 20.02.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 21.02.2019 11:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за пткриване на процедура

Решение за пткриване на процедура.pdf (340.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5713916421128271165

2019-02-12 17:26:21

Покана за участие

Покана за участие.doc (412.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5426406705400974109

2019-02-12 17:26:22

Образци към поканата

Образци към поканата.doc (309.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7009775113578188307

2019-02-12 17:26:22

Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки

Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки..docx (40.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1156766634991392471

2019-02-12 17:26:22

Проект на договор

Проект на договор.doc (301.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4549941632226175684

2019-02-12 17:26:23

Решение за поправяне на очевидна фактическа грешка

Решение за поправяне на очевидна фактическа грешка.pdf (138.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7092514081085154765

2019-02-13 17:25:31

Съобщение за изменение и допълнителна информация

Съобщение за изменение и допълнителна информация.pdf (100.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4323227249977188095

2019-02-13 17:25:32

Протокол

Протокол.pdf (238.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5152886936910218717

2019-02-21 16:39:13

Съобщение за договаряне

Съобщение за договаряне.pdf (68.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1277432023991629794

2019-02-22 16:46:57

Протокол

Протокол.pdf (172.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7372733089479378418

2019-03-01 14:28:56

Протокол от проведено договаряне

Протокол от проведено договаряне.pdf (763.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4673567265496429196

2019-03-01 14:28:56

Протокол

Протокол.pdf (126.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8423458629080422714

2019-03-01 14:28:57

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (460.1KB)

Номер на удостоверението за време: 144476656786515614

2019-03-01 14:28:57

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (147.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6193720789387294207

2019-03-01 14:28:58

Договор

Договор.pdf (6.9MB)

Номер на удостоверението за време: 5967555700378087219

2019-04-01 09:06:21

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (530.0KB)

Номер на удостоверението за време: 9122877330233011842

2019-04-01 09:06:22

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор.pdf (734.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7252258523578571899

2019-08-21 17:18:20