Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 249

Дата на публикуване: 22.03.2019

Последна промяна: 04.03.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0006 статус: Затворена

„Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“

Краен срок за подаване на оферти: 23.04.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 24.04.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация

Документация.docx (111.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4255875258923057614

2019-03-22 14:32:30

Техническо задание

Техническо задание.doc (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 3031110745458781527

2019-03-22 14:32:30

Проект на договор

Проект на договор.doc (375.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8520804436220779734

2019-03-22 14:32:31

Методика за оценка

Методика за оценка.doc (147.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6052413159419205889

2019-03-22 14:32:31

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (84.0KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 7537211175459498243

2019-03-22 14:32:31

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 4503588267986663277

2019-03-22 14:32:32

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (826.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1589571977543442843

2019-03-22 14:32:32

Разяснения на постъпили запитвания

Разяснения на постъпили запитвания.pdf (694.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5849699283670715765

2019-04-15 17:18:08

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (5.9MB)

Номер на удостоверението за време: 3430064686622423217

2019-05-16 15:03:35

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (585.0KB)

Номер на удостоверението за време: 2928518813182104579

2019-06-19 16:21:19

Протокол № 2

Протокол № 2.pdf (2.9MB)

Номер на удостоверението за време: 4132470771338010858

2019-07-16 11:28:53

Протокол № 3

Протокол № 3.pdf (3.0MB)

Номер на удостоверението за време: 7756812130580308664

2019-07-16 11:28:54

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 6145983492836401106

2019-07-16 11:28:54

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 3935073053614970566

2019-07-16 11:28:54

Протокол № 4

Протокол № 4.pdf (10.1MB)

Номер на удостоверението за време: 5482462865699665920

2020-03-04 14:18:17

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (4.7MB)

Номер на удостоверението за време: 4079428669956196425

2020-03-04 13:25:26

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (3.4MB)

Номер на удостоверението за време: 8572373270095730046

2020-03-04 13:25:26