Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 253

Дата на публикуване: 19.04.2019

Последна промяна: 22.08.2019

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена

„Осигуряване на техническа поддръжка на системата за документооборот ДОКМАН 2.5”

Краен срок за подаване на оферти: 23.04.2019 12:00
Дата на отваряне на оферти: 23.04.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Покана по реда чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Покана по реда чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 7614992515265550975

2019-04-19 16:50:06

Приложения към покана

Приложения към покана.doc (231.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6432374063526229973

2019-04-19 16:50:06

Проект на договор

Проект на договор.docx (35.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7351530033664593195

2019-04-19 16:50:07

Протокол

Протокол.pdf (284.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2352174994275706749

2019-04-25 12:10:23

Техническо предложение

Техническо предложение.pdf (89.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5149062572020745816

2019-04-25 15:04:28

Ценово предложение

Ценово предложение.pdf (75.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2935482133940321706

2019-04-25 15:04:29

Договор №10 05 2019

Договор №10 05 2019.pdf (6.6MB)

Номер на удостоверението за време: 2401977725612643137

2019-05-14 16:42:03