gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 257

Дата на публикуване: 10.05.2019

Последна промяна: 30.09.2022

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0014 статус: Затворена

Модернизиране на системата за печат YSoft SafeQ 5 MU 18 C.D.18.002, чрез наем на хардуер за принтиране, копиране и сканиране и пълната му сервизна поддръжка за срок от 36 месеца

Краен срок за подаване на оферти: 30.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 31.05.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (345.6KB)

Номер на удостоверението за време: 569946970154310358

2019-05-13 11:28:45

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (678.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2278322829697194938

2019-05-13 11:32:07

Документация за участие

Документация за участие.docx (154.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6618042992818349064

2019-05-13 11:32:07

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (54.0KB)

Номер на удостоверението за време: 2343118267248058736

2019-05-13 11:32:07

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите.doc (47.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4020760299631957367

2019-05-13 11:32:07

Проект на договор

Проект на договор.doc (157.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2862043300385267022

2019-05-13 11:32:08

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (86.7KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 680697551727010289

2019-05-13 11:32:08

Протокол

Протокол.pdf (3.5MB)

Номер на удостоверението за време: 3765423840720457365

2019-07-12 11:44:08

Доклад

Доклад .pdf (3.4MB)

Номер на удостоверението за време: 8984661530394646789

2019-07-12 11:44:08

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител .pdf (2.4MB)

Номер на удостоверението за време: 718493114246631250

2019-07-12 11:44:08

Договор с приложенията към него

Договор с приложенията към него .pdf (15.6MB)

Номер на удостоверението за време: 4060152286077987809

2019-08-14 17:33:34

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка .pdf (654.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8086759119323069524

2019-08-20 09:58:22

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № ИАИЕУ-1220/30.09.2022 г..pdf (197.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1005955072685889606026462422600424002066282086840

2022-09-30 13:38:46