Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 297

Дата на публикуване: 20.12.2019

Последна промяна: 28.01.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2018-0005 статус: Затворена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/“.

Краен срок за подаване на оферти: 06.01.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 07.01.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана.pdf (841.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6876343541510809414

2019-12-20 17:00:43

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.doc (33.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2102724372495240779

2019-12-20 17:00:43

Проект на договор

Проект на договор.docx (47.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6528077206633564724

2019-12-20 17:00:43

Декларация по чл. 59 от ЗМИП

Декларация по чл. 59 от ЗМИП.docx (27.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2128185086365565120

2019-12-20 17:00:43

Декалрация по чл. 42 от ЗМИП

Декларация по чл. 42 от ЗМИП.docx (42.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8528970709481306926

2019-12-20 17:00:44

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 1216622605934707290

2020-01-21 11:37:53

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (307.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6333236236351889950

2020-01-28 11:48:45