gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 300

Дата на публикуване: 26.08.2020

Последна промяна: 16.09.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Затворена

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)“ 

Краен срок за подаване на оферти: 08.09.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 09.09.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор.pdf (651.7KB)

Номер на удостоверението за време: 10883077349529256086

2020-08-26 14:20:59

Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 1 - Техническа спецификация.doc (51.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8038835270870140016

2020-08-26 14:20:59

Приложение № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Приложение № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx (21.4KB)

Номер на удостоверението за време: 16452132586587440042

2020-08-26 14:21:00

Приложение 3 - Проект на договор

Приложение 3 - Проект на договор.docx (36.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5895608103264166301

2020-08-26 14:21:00

Приложение 4 - Техническо предложение

Приложение 4 - Техническо предложение.docx (18.0KB)

Номер на удостоверението за време: 11352471822301952000

2020-08-26 14:21:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (513.6KB)

Номер на удостоверението за време: 9674891282633116846

2020-09-16 12:35:58