gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 301

Дата на публикуване: 28.08.2020

Последна промяна: 16.09.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Затворена

„Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Помощен контактен център, ДАЕУ“

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана за подаване на оферта във вътрешен конкурентен избор

Покана за подаване на оферта във вътрешен конкурентен избор.pdf (601.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5394334394343961949

2020-08-28 09:07:45

Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 1 - Техническа спецификация.docx (20.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1107026594695966964

2020-08-28 09:07:46

Приложение 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Приложение 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx (21.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3824498664953519531

2020-08-28 09:07:46

Приложение 3 - Проект на договор

Приложение 3 - Проект на договор.docx (36.3KB)

Номер на удостоверението за време: 9769458838000110488

2020-08-28 09:07:46

Приложение 4 - Техническо предложение

Приложение 4 - Техническо предложение.docx (17.4KB)

Номер на удостоверението за време: 12838818712960658628

2020-08-28 09:07:47

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (300.0KB)

Номер на удостоверението за време: 13058928707703040000

2020-09-16 12:37:32