gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 304

Дата на публикуване: 07.12.2020

Последна промяна: 11.06.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)“

Краен срок за подаване на оферти: 17.12.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 18.12.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана.pdf (602.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7385047972821354490

2020-12-07 13:59:24

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 1- Техническа спецификация.docx (25.0KB)

Номер на удостоверението за време: 14315785489749844888

2020-12-07 13:59:24

Приложение № 2 - Декларация по чл. 54 от ЗОП

Приложение № 2 - Декларация по чл. 54 от ЗОП.docx (21.4KB)

Номер на удостоверението за време: 17686996583102060826

2020-12-07 13:59:25

Приложение № 3 - Проект на договор

Приложение № 3 - Проект на договор.docx (38.5KB)

Номер на удостоверението за време: 16361203627617184082

2020-12-07 13:59:25

Приложение № 4 - Техническо предложение

Приложение № 4 - Техническо предложение.docx (18.4KB)

Номер на удостоверението за време: 11476175822664482688

2020-12-07 13:59:25

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (246.8KB)

Номер на удостоверението за време: 9990960526281978606

2021-01-19 13:16:24

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (745.7KB)

Номер на удостоверението за време: 10933242676093936066

2021-02-03 08:46:25

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 8551962694137201988

2021-02-03 08:46:26

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (510.2KB)

Номер на удостоверението за време: 12675392981643204260

2021-02-03 08:46:26

Договор с приложения

Договор с приложения.pdf (4.6MB)

Номер на удостоверението за време: 11362961457285116864

2021-03-22 16:10:44

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (420.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3619532985663221963

2021-03-22 16:10:46

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (849.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5953504478483088659

2021-06-11 08:38:16