Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 209

Дата на публикуване: 15.05.2018

Последна промяна: 03.07.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9076134 статус: Възложена

„Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация“

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.05.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 208

Дата на публикуване: 11.05.2018

Последна промяна: 08.08.2018

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)”

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2018 23:59
Дата на отваряне на оферти: 28.05.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 207

Дата на публикуване: 24.04.2018

Последна промяна: 08.08.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0007 статус: Частично възложена

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции

Краен срок за подаване на оферти: 18.05.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 21.05.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 206

Дата на публикуване: 24.04.2018

Последна промяна: 12.06.2018

Номер в профила на купувача: 205

Дата на публикуване: 03.04.2018

Последна промяна: 13.06.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9074572 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 203

Дата на публикуване: 16.03.2018

Последна промяна: 28.03.2019

Номер в профила на купувача: 202

Дата на публикуване: 12.03.2018

Последна промяна: 30.07.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0005 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 201

Дата на публикуване: 12.03.2018

Последна промяна: 08.05.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0004 статус: Прекратена

"Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.04.2018 11:00

Номер в профила на купувача: 200

Дата на публикуване: 01.03.2018

Последна промяна: 28.06.2018