Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 188

Дата на публикуване: 21.11.2017

Последна промяна: 01.02.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070564 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 186

Дата на публикуване: 16.11.2017

Последна промяна: 25.01.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070408 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 185

Дата на публикуване: 10.11.2017

Последна промяна: 06.08.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0012 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 184

Дата на публикуване: 06.11.2017

Последна промяна: 12.07.2019

Номер в профила на купувача: 183

Дата на публикуване: 03.11.2017

Последна промяна: 20.03.2018

Номер в профила на купувача: 182

Дата на публикуване: 23.10.2017

Последна промяна: 08.01.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9069541 статус: Прекратена

Номер в профила на купувача: 181

Дата на публикуване: 28.09.2017

Последна промяна: 19.12.2017

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0009 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 180

Дата на публикуване: 26.09.2017

Последна промяна: 07.11.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9068618 статус: Възложена

„Изграждане на ограда, находяща се в гр. Ботевград, м. „Букалин дол“

 

Краен срок за подаване на оферти: 11.10.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.10.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 179

Дата на публикуване: 31.08.2017

Последна промяна: 07.11.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9067875 статус: Възложена

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Краен срок за подаване на оферти: 11.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.09.2017 14:00