Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 178

Дата на публикуване: 24.08.2017

Последна промяна: 15.01.2018

ограничена процедура номер в роп: 05397-2017-0008 статус: Частично възложена

Номер в профила на купувача: 177

Дата на публикуване: 18.08.2017

Последна промяна: 26.02.2019

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 176

Дата на публикуване: 18.08.2017

Последна промяна: 26.02.2019

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 175

Дата на публикуване: 17.08.2017

Последна промяна: 11.12.2017

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0007 статус: Възложена

„Доставка на комуникационно (мрежово) оборудване за нуждите на  Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 174

Дата на публикуване: 11.08.2017

Последна промяна: 08.09.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9067231 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 173

Дата на публикуване: 03.08.2017

Последна промяна: 29.09.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9066907 статус: Възложена

Предоставяне на услуги, свързани с кибернетичната защита на мрежовите и информационни ресурси на ДАЕУ

Краен срок за подаване на оферти: 17.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.08.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 172

Дата на публикуване: 28.07.2017

Последна промяна: 16.08.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9966750 статус: Прекратена

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Краен срок за подаване на оферти: 10.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.08.2017 12:00

Номер в профила на купувача: 171

Дата на публикуване: 11.07.2017

Последна промяна: 13.12.2017

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0006 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 170

Дата на публикуване: 05.07.2017

Последна промяна: 26.09.2017