Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 3

Дата на публикуване: 24.02.2017

Последна промяна: 18.04.2017

Номер в профила на купувача: 2

Дата на публикуване: 22.02.2017

Последна промяна: 28.03.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9061684 статус: Прекратена

"Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ".

Краен срок за подаване на оферти: 01.03.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.03.2017 11:00

Номер в профила на купувача: 1

Дата на публикуване: 15.02.2017

Последна промяна: 30.10.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0001 статус: Прекратена

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.03.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.03.2017 14:00