Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 283

Дата на публикуване: 03.10.2019

Последна промяна: 05.12.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0034 статус: Отворена

Проектиране и упражняване на авторски надзор за преустройство,ремонт и реконструкция на сграда на Дом 3, Квартал Бояна

Краен срок за подаване на оферти: 24.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.10.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 282

Дата на публикуване: 30.09.2019

Последна промяна: 27.11.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0032 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 281

Дата на публикуване: 26.09.2019

Последна промяна: 14.11.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0031 статус: Отворена

„Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии“

Краен срок за подаване на оферти: 17.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.10.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 280

Дата на публикуване: 30.08.2019

Последна промяна: 05.12.2019

Номер в профила на купувача: 279

Дата на публикуване: 29.08.2019

Последна промяна: 08.10.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9091973 статус: Прекратена

Доставка на резервни части за персонални компютри и сървъри

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 278

Дата на публикуване: 28.08.2019

Последна промяна: 22.10.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9091933 статус: Отворена

Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 09.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 277

Дата на публикуване: 23.08.2019

Последна промяна: 14.11.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0029 статус: Затворена

„Доставка на уреди за поддръжка и измерване на трафични параметри на комуникационно оборудване“

Краен срок за подаване на оферти: 12.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 276

Дата на публикуване: 22.08.2019

Последна промяна: 28.10.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0028 статус: Затворена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 24.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 275

Дата на публикуване: 19.08.2019

Последна промяна: 25.11.2019

Номер в профила на купувача: 274

Дата на публикуване: 15.08.2019

Последна промяна: 20.09.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0026 статус: Възложена

„Провеждане на обучения в областта на информационната сигурност“

Краен срок за подаване на оферти: 22.08.2019 12:00
Дата на отваряне на оферти: 22.08.2019 14:00