Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 289

Дата на публикуване: 18.10.2019

Последна промяна: 11.12.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0038 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 288

Дата на публикуване: 17.10.2019

Последна промяна: 29.06.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0037 статус: Затворена

„Допълнително здравно осигуряване на служителите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)“

Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.11.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 287

Дата на публикуване: 17.10.2019

Последна промяна: 28.11.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9093569 статус: Отворена

Доставка на резервни части за персонални компютри и сървъри

Краен срок за подаване на оферти: 28.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 29.10.2019 16:00

Номер в профила на купувача: 286

Дата на публикуване: 08.10.2019

Последна промяна: 13.04.2020

Номер в профила на купувача: 285

Дата на публикуване: 07.10.2019

Последна промяна: 09.01.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0033 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 284

Дата на публикуване: 07.10.2019

Последна промяна: 11.05.2020

Номер в профила на купувача: 283

Дата на публикуване: 03.10.2019

Последна промяна: 05.05.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0034 статус: Отворена

Проектиране и упражняване на авторски надзор за преустройство,ремонт и реконструкция на сграда на Дом 3, Квартал Бояна

Краен срок за подаване на оферти: 24.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.10.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 282

Дата на публикуване: 30.09.2019

Последна промяна: 08.05.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0032 статус: Затворена

Номер в профила на купувача: 281

Дата на публикуване: 26.09.2019

Последна промяна: 22.01.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0031 статус: Възложена

„Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии“

Краен срок за подаване на оферти: 17.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.10.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 280

Дата на публикуване: 30.08.2019

Последна промяна: 24.01.2020