Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 269

Дата на публикуване: 22.07.2019

Последна промяна: 04.10.2019

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2017-0009 статус: Възложена

„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)”

Краен срок за подаване на оферти: 01.08.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти: 02.08.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 268

Дата на публикуване: 18.07.2019

Последна промяна: 10.03.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0022 статус: Затворена

„Охрана на обекти от системата на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.08.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 267

Дата на публикуване: 12.07.2019

Последна промяна: 14.01.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0021 статус: Отворена

"Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии"

Краен срок за подаване на оферти: 02.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.08.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 266

Дата на публикуване: 10.07.2019

Последна промяна: 17.01.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2016-003 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 265

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 23.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0020 статус: Възложена

"Провеждане на обучение по SLA - Service Level Agreement"

Краен срок за подаване на оферти: 22.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2019 11:00

Номер в профила на купувача: 264

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 23.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0019 статус: Възложена

"Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)"

Краен срок за подаване на оферти: 19.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 22.07.2019 11:00

Номер в профила на купувача: 263

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 23.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0018 статус: Възложена

"Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)"

Краен срок за подаване на оферти: 17.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.07.2019 11:00

Номер в профила на купувача: 262

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 23.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0017 статус: Възложена

"Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението"

Краен срок за подаване на оферти: 15.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 16.07.2019 11:00

Номер в профила на купувача: 261

Дата на публикуване: 05.07.2019

Последна промяна: 17.01.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2016-0003 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 260

Дата на публикуване: 24.06.2019

Последна промяна: 27.09.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0016 статус: Затворена