gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 267

Дата на публикуване: 12.07.2019

Последна промяна: 14.01.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0021 статус: Отворена

"Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии"

Краен срок за подаване на оферти: 02.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.08.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 266

Дата на публикуване: 10.07.2019

Последна промяна: 17.01.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2016-003 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 265

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 23.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0020 статус: Възложена

"Провеждане на обучение по SLA - Service Level Agreement"

Краен срок за подаване на оферти: 22.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2019 11:00

Номер в профила на купувача: 264

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 23.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0019 статус: Възложена

"Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)"

Краен срок за подаване на оферти: 19.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 22.07.2019 11:00

Номер в профила на купувача: 263

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 23.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0018 статус: Възложена

"Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)"

Краен срок за подаване на оферти: 17.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.07.2019 11:00

Номер в профила на купувача: 262

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 23.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0017 статус: Възложена

"Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението"

Краен срок за подаване на оферти: 15.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 16.07.2019 11:00

Номер в профила на купувача: 261

Дата на публикуване: 05.07.2019

Последна промяна: 17.01.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2016-0003 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 260

Дата на публикуване: 24.06.2019

Последна промяна: 10.12.2021

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0016 статус: Затворена

Номер в профила на купувача: 259

Дата на публикуване: 11.06.2019

Последна промяна: 17.10.2019

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

"Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ)"

Краен срок за подаване на оферти: 25.06.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти: 27.06.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 258

Дата на публикуване: 23.05.2019

Последна промяна: 01.07.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0015 статус: Прекратена

Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии

Краен срок за подаване на оферти: 13.06.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 14.06.2019 14:00