gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Държавна агенция „Електронно управление“ представя проекта „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“

Дата: 18.04.2019

Място на провеждане: гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 49, Пресклуб -БТА

В изпълнение на проект „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“, Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) организира встъпително информационно събитие за представяне на целите и дейностите по проекта. Събитието ще се проведе на 18.04.2019 г.,(четвъртък), от 11.00 ч.,в Пресклуб – БТА.

В рамките на проекта се предвижда изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни (НППД), заимстващ добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС, осигуряващ бърз достъп в машинно-четим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни. Порталът ще осигурява възможност на органите на публична власт, които със силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни във връзка с осъществените от тях правомощия и предоставят публични услуги, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни, свързани с пространствена информация и законоустановените услуги за работа с тях.

Проектът е насочен към подобряването на инфраструктурата за пространствена информация и процесите, свързани с обмен на пространствени данни, съгласно Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД). Изграждането на Национален портал за пространствени данни е с оглед изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Държавна агенция „Електронно управление" е бенефициент по проекта, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Споделете