gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg
Държавна агенция „Електронно управление“ започна обучения по мрежова и информационна сигурност

Държавна агенция „Електронно управление“ започна обучения по мрежова и информационна сигурност

Курсовете ще преминат над 500 служители от централната, областните и общински администрации

Държавна агенция „Електронно управление“ започна обучения по мрежова и информационна сигурност, в които ще се включат над 500 служители от централната, областните и общински администрации, оператори на съществени услуги и доставчици на цифрови услуги. В обучителните групи ще участват представители на всички субекти, съгласно Закона за киберсигурност и новата Наредба за мрежова и информационна сигурност. На 26 ноември 2019 г. изтече крайният срок от четири месеца, от влизането в сила на Наредбата, в който субектите по чл.1, ал.1 бяха задължени да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания за мрежова и информационна сигурност.  

Годишната програма за проверка на съответствията, относно задълженията на административните органи по отношение на изискванията за сигурност и уведомяване за инциденти, ще бъде публикувана на интернет страницата на ДАЕУ.

Споделете