gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg
От 27 ноември 2019 г. са в сила нови Правила за предварително съгласуване на разходите на администрациите в областта на електронното управление

От 27 ноември 2019 г. са в сила нови Правила за предварително съгласуване на разходите на администрациите в областта на електронното управление

Въвеждат се образци на контролни листове за проверка

Нови Правила за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес са в сила от 27 ноември 2019 г. Те са във връзка с разпоредбите на чл. 7г и чл. 7е от Закона за електронното управление и необходимостта от оптимизиране на контрола по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации в рамките на бюджетния процес.

С изменените Правила се въвеждат образци на контролни листове за проверка на тригодишна бюджетна прогноза и/или проектобюджет, на искани промени в утвърдените годишни бюджети и на текущи и годишни отчети. Направени са и изменения в Приложение 1 към Правилата.

В чл. 4, ал. 3 от Правилата се регламентира задължение за административните органи, преди изпращане към Държавна агенция „Електронно управление“ на информацията по ал. 1, т.1 и т. 2, и ал. 2 от Правилата, задължително да са изготвили „Годишен план“, в раздел „Основни“ в своя профил в Регистъра на информационните ресурси, като:

  • в меню „Годишен план“ са попълнили необходимите полета;
  • в меню „Активи, които ще се обновят“, са направили връзка към активите, които ще се обновяват.

Повече информация можете да намерите в секция „Бюджетен контрол“ на сайта на ДАЕУ.

Нови Правила за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес

Образци на контролни листове

Актуализирано Приложение 1

Споделете