gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 146

Дата на публикуване: 13.04.2016

Последна промяна: 21.02.2017

публична покана номер в роп: 9052696 статус: Възложена

„Доставка на резервни части за сървърни системи и настолни работни станции (персонални компютри)”

Краен срок за подаване на оферти: 22.04.2016 17:00
Дата на отваряне на оферти: 25.04.2016 14:00

Номер в профила на купувача: 143

Дата на публикуване: 02.03.2016

Последна промяна: 13.02.2017

договаряне без обявление номер в роп: 01118-2016-0002 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 142

Дата на публикуване: 01.03.2016

Последна промяна: 11.11.2019

открита процедура номер в роп: 01118-2016-0001 статус: Възложена

ОХРАНА НА ОБЕКТИ ОТ СИСТЕМАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

Краен срок за подаване на оферти: 11.04.2016 17:00
Дата на отваряне на оферти: 12.04.2016 14:00

Номер в профила на купувача: 141

Дата на публикуване: 26.01.2016

Последна промяна: 28.04.2016

Номер в профила на купувача: 140

Дата на публикуване: 23.11.2015

Последна промяна: 28.04.2016

публична покана номер в роп: 9047988 статус: Възложена

„Текущо и основно почистване на сградата на ИА ЕСМИС”

Краен срок за подаване на оферти: 02.12.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 03.12.2015 14:00

Номер в профила на купувача: 138

Дата на публикуване: 12.11.2015

Последна промяна: 01.12.2015

Номер в профила на купувача: 137

Дата на публикуване: 11.11.2015

Последна промяна: 21.02.2017

публична покана номер в роп: 9047536 статус: Възложена

“Ремонт на работно помещение в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № 6“

Краен срок за подаване на оферти: 20.11.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 23.11.2015 14:00