gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

 

 Онлайн консултация на Европейската комисия относно проект на програма "Цифрова Европа" 2021-2027 г.

Консултацията е със срок до 25 октомври 2019 г. 

 Въпросник относно информация за служителите, занимаващи се с развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията“

Срокът за попълване е 30.07.2019 г.

Лица, на които да се изпращат попълнените въпросници са:

∙   Лора Бичева, главен експерт, дирекция „Политики за е-управление“ - lbicheva@e-gov.bg, тел.949 22 51

∙   Снежана Йовева, държавен експерт, дирекция „Политики за е-управление“ -  syoveva@e-gov.bg, тел.949 23 84

Въпросник относно отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията

Срокът за попълване е 22.07.2019 г.

Лица, на които да се изпращат попълнените въпросници са:

∙   Мая Лазарова, държавен експерт, дирекция „Политики за е-управление“ - mlazarova@e-gov.bg

∙   Гергана Иванова, главен експерт, дирекция „Политики за е-управление“ - giivanova@e-gov.bg

 

ПЛАН ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И РЕСУРСИТЕ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА (ЕЕСМ) НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - АВГУСТ 2017 Г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ПЕРИОДА 1 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.-31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – КЪМ УСТОЙЧИВ МОДЕЛ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ 2018-2022 г.

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И РЕСУРСИТЕ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА (ЕЕСМ) НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - АВГУСТ 2018 Г.