gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

В този раздел

Възлагане под стойностните прагове по ЗОП
Комплексно обслужване на работещите на служебно и трудово правоотношение в Държавна агенция Електронно управление от Служба по трудова медицина„Извършване на съгласувателни процедури и получаване на разрешение за строеж на електропровод 20 KV“„Охрана на Съобщителни обекти със специално предназначение /СОСП/ и складови бази /СБ/ от системата на Държавна агенция „Електронно управление“/ДАЕУ/“, в три обособени позиции.Избор на консултант за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на сключен договор за поддръжка и развитие на електронна съобщителна инфраструктура от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност„Охрана на Съобщителни обекти със специално предназначение /СОСП/ и складови бази /СБ/ от системата на Държавна агенция „Електронно управление“/ДАЕУ/“, в три обособени позиции„Актуализиране на проект за резервен център за данни на електронното управление – част инженерна инфраструктура – оборудване на зала № 2 и зала № 3“„Строително-монтажни дейности, технологично обновление и модернизация на административната сграда на СОСП „Ботевград 2“ и вертикална планировка на административния район“ „Строително-монтажни дейности, технологично обновление и модернизация на административната сграда и сграда караулка на СОСП Велико Търново 2“
Антикорупция