gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – ноември 2019 г.

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – октомври 2019 г. 

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – септември 2019 г. 

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – август 2019 г. 

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) - юли 2019 г.

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) - юни 2019 г.

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – май 2019 г.

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – април 2019 г.

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – март 2019 г.

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – февруари 2019 г.

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) - януари 2019 г.

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на служителите на ДАЕУ – 2019г. (към 30.11.2019г.)

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ – 2018 г.

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на служителите на ДАЕУ – 2018 г.

Информация за постъпили сигнали за корупция през 2018 г. - през 2018 г. в Инспектората на Държавна агенция „Електронно управление“ не са постъпвали сигнали с твърдения за корупция.

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)