gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg
От 20 ноември 2019 г. са в сила нови Правила за извършване на проверки на проектни предложения, дейности и технически спецификации

От 20 ноември 2019 г. са в сила нови Правила за извършване на проверки на проектни предложения, дейности и технически спецификации

Въвежда се нов допълнителен контролен лист при проверката

Във връзка с изменения в нормативната уредба за електронното управление и киберсигурността, от 20 ноември 2019 г. са в сила нови Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги. Правилата са утвърдени от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

С изменените Правила се въвежда нов допълнителен контролен лист при проверката на технически спецификации, който обхваща изискванията, приложими към информационните системи съгласно Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, която е в сила от 26.07.2019 г. Проверката на технически спецификации за съответствие с изискванията на чл. 58а от ЗЕУ и с изискванията за киберсигурсност съгласно ЗКС, ще се извършва паралелно.

Повече информация можете да намерите в секцията „Информация за субектите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕУ“ на сайта на ДАЕУ.

Нови Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги в сила от 20.11.2019 г.

Задължителни приложения при подаване на проектно предложение за утвърждаване

Нови образци на контролни листове

Образец на техническа спецификация

Образец на документ за съответствие на техническа спецификация с изискванията на ЗЕУ и ЗКС

Споделете