gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Държавна агенция „Електронно управление“ представя проекта „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“

Дата: 03.10.2019

Място на провеждане: гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 49, Пресклуб -БТА

В изпълнение на проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“, Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) организира встъпително информационно събитие за представяне на целите и дейностите по проекта. Събитието ще се проведе на 03.10.2019 г.,(четвъртък), от 11.00 ч.,в Пресклуб – БТА.

Проектът е насочен към създаването на необходимите условия за функциониране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ), с оглед подобряване достъпа до ЕАУ, преминаване към комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при взаимодействието им с административните органи и техните структури.

Проектът се изпълнява от ДАЕУ съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.004-0001-C01/12.12.2018 г. и се реализира с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

Споделете