gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Новите регистри на ДАЕУ – крачка напред за гражданския контрол над институциите

Само потребителският фокус ще възвърне доверието в институциите, категоричен е Николай Минев, директор на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“

Иван Гайдаров, CIO

Създадена преди близо една година, Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ) е натоварена с отговорността да бъде мотор на един от приоритетите на правителството – въвеждане на електронно управление. За този период агенцията стартира и реализира редица проекти, свързани с дигитализацията на административните услуги, предоставяни от държавните институции. Това обаче сякаш не постига желания ефект, що се касае до отношението на българина към възможността да се възползва от електронните услуги. Според изследване на “Галъп интернешънъл”, проведено по поръчка на ДАЕУ, едва около 5% от пълнолетните българи (250 хиляди души), предимно на възраст между 25 и 36 години, контактуват с държавните и обществените институции по електронен път, докато над 80% все още предпочитат контакт „на гише“. Процентът на гражданите, използвали каквато и да било електронна услуга в рамките на миналата година, пък е едва 14, като 80% не са търсили дори информация в тази посока.

“Проблемът е, че за една услуга трябва да посетите няколко сайта на общини и да загубите много време. След това при опит да бъде заявена услугата често се появяват различни проблеми с идентификацията, защото няма единен стандарт и всеки използва решения по свое усмотрение. По този начин гражданите се дистанцират от електронните услуги. Решението е единна платформа, към която всички общини да имат достъп, и всеки, който иска да ползва някаква административна услуга в която и да било част на страната, да може да го направи възможно най-бързо и удобно от компютъра на бюрото си”, смята Николай Минев, директор на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ към ДАЕУ.

Точно през тази призма поглеждат от агенцията в процеса на работа по един от основните си проекти - „Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“, който, въпреки че е насочен изцяло към оптимизация на работата на администрацията, ще даде на гражданите функционалност, която до момента не съществува под никаква форма.

Централизираната автоматизирана информационна система (ЦАИС) “Гражданска регистрация” ще обедини информацията от 3 съществуващи в момента бази данни - Регистър на населението, Национален електронен регистър на актовете за гражданско състояние и Регистъра на ЕГН. Втората база данни – ЦАИС “Адресен регистър”- ще съдържа цялата информация за адресите на всеки един адресируем обект на територията на страната и уникален адресен идентификатор, базиран на изискванията на европейската директива за пространствени бази данни INSPIRE – адрес на държава, на областен град, на общински център, на населено място, на квартал, на блок, на вход, на апартамент.

ЦАИС “Гражданска регистрация”

“Едно от предимствата, които ще даде изграждането на ЦАИС “Гражданска регистрация” от гледна точка на обществените отношения, е, че вече ще има един централен регистър, в който информацията ще бъде въвеждана директно от общините, а не както до момента – те въвеждат в собствени бази данни, които репликират на ниво област, а след това и на ниво ГРАО. Това е абсолютно асинхронен процес, който фактически размива отговорността кой каква информация въвежда и по какъв начин. В света, в който живеем, всяка секунда е важна и затова трябва промените в гражданското състояние да се нанасят в реално време”, коментира Минев и добавя, че в момента при смяна на документи заради възникнали промени – брак, смяна на постоянен адрес и т.н. - това трябва да се отрази в множество регистри, а в “хартиения” свят този процес е свързан с огромен обем работа и струва страшно много пари на държавата, а оттам и на гражданите.

Чисто технологично ЦАИС “Гражданска регистрация” ще може да обработва много по-голямо количество заявки. “Това ще са десетки милиони транзакции на месец. За пример, исканията към базовите регистри в Чехия са 25 милиона на месец. Трите регистъра, които съществуват в момента, не могат да поемат подобно натоварване, защото са правени със стари технологични средства”, категоричен е директорът на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ към ДАЕУ.

ЦАИС “Гражданска регистрация” ще предостави и множество допълнителни електронни административни услуги за гражданите, като всеки ще може да влезе и да провери информацията за себе си и при нужда да подаде сигнал тя да бъде коригирана. От ДАЕУ планират и въвеждането на функционалност, която да позволява на гражданите да разбират, когато някой достъпва до тяхната лична информация, и да проверяват кой го е направил, защо и имал ли е основание за това или не.

“За първи път гражданите ще могат да конторлират информацията, която институциите използват за тях. Това е ключова промяна, тъй като в момента контролът в това отношение не е благонадежден. Не можете да проверите дали някой е достъпвал вашите лични данни и защо. Този проблем ще бъде решен, но за целта администрациите трябва да комуникират през централизирана платформа. Когато те трябва да гарантират на обществото сигурност на информацията и по електронен път се удостоверяват факти, няма как тази комуникация да не минава през централна точка, която да играе ролята на “арбитър” и да се знае кой, кога и какво има право да прави”, смята Николай Минев. Обсъжда се и възможността за уведомление на засегнатия гражданин в реално време чрез SMS или имейл, когато някой отправи искане за достъп до неговата информация в регистъра.

ЦАИС “Адресен регистър”

Другата информационна система, върху която работи ДАЕУ – ЦАИС “Адресен регистър”, е не по-малко важна в отношенията държавна администрация – бизнес – граждани. Още повече че България е една от малкото държави - членки на ЕС, в която такъв все още не съществува.

“Уведомяването на гражданите и бизнеса в момента създава много проблеми. Често заради това, че не са открити на актуалния си адрес, гражданите търпят негативи по наказателни постановления, а дори в определени случаи биват съдени, без да знаят. С пускането в експлоатация на ЦАИС “Адресен регистър” ще се създадат ясни правила и всеки гражданин ще има възможността и задължението да декларира реални настоящ и постоянен адрес”, коментира Николай Минев.

Проектът обаче среща немалко трудности: в много закони има текстове за адресите, но България още няма специализиран нормативен акт, който да синхронизира цялото законодателството и да зададе точни правила кой има право да създава и да променя адреси на територията на страната. За да стане възможно приемането на подобна рамка, са нужни анализ и промяна на поне 7 законови и над 10 подзаконови нормативни акта.

Друго предизвикателство пред екипа, който работи върху създаването на ЦАИС “Адресен регистър”, е достоверността на изходните данни, но според Николай Минев това би могло да донесе и много предимства на новата система.

"Миграцията на данните ще провери степента им на пълнота и актуалност. Работим по методика, която гарантира това. От друга страна, самите граждани ще бъдат обратна връзка в тази посока. Когато получат достъп, а в идните месеци такъв ще има до няколко ключови регистъра, те ще имат възможност да сигнализират администрацията за грешки и тя ще коригира тези данни в максимално кратки срокове”, обяснява Минев.

Въпреки че към момента електронните услуги не предизвикват масов интерес в България, малкото хора, които предпочитат онлайн комуникацията с държавната администрация, оценяват високо качеството на предложената им възможност, сочат резултатите от изследването на “Галъп интернешънъл”. Това, ако не друго, е една стабилна основа за развитие. За да има такова обаче, е нужна още много работа, а, за да има смисъл от хвърлените усилия, те трябва да са изцяло ориентирани към интересите на гражданите. В ДАЕУ поне към момента разбират много добре това, ако съдим по думите на директора на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“, който е категоричен: “Само потребителският фокус ще възвърне доверието в институциите и услугите, които те предоставят. Ако нещо е полезно, то се използва. Ако има платформа, в която можете просто да си изберете исканата услуга и не се налага да попълвате формуляри, защото цялата информация е съхранена в регистрите, няма начин да предпочетете да отидете в общината и няколко пъти да си напишете име, адрес, ЕГН и номер на лична карта.”

Източник: сп. CIO

Споделете
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Последни новини

Essential SSL