gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Изказване на зам.-председателя на ДА „Електронно управление“ Александър Йоловски на Осмата конференция по оперативна съвместимост SEMIC2018 „Цифрово свързани публични администрации“

14 юни 2018 г., Национален дворец на културата, Зала 3

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГАБРИЕЛ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ,

За мен е истинско удоволствие да ви приветствам и да дам началото на осмото издание на този наистина важен форум. Нека да се върна в годините назад, към първото издание на SEMIC в Брюксел през 2011 г. В днешното издание на конференцията присъстват близо три пъти повече участници – над 250 участници от 38 страни. Това показва важността на този форум и днешните разговори задължават всички ни с това, което правим.

Първо, приемете моето българско „Добре дошли“. Благодаря за подкрепата на нашите приятели от Европейската комисия и на всички колеги от държавите членки, които направиха възможно днешното събитие. Благодаря също така на всички гости от далечни краища на света, които са пропътували хиляди километри от различни континенти, за да присъстват днес. Още веднъж благодаря за всичко това!

Но днес сме се събрали не за да отбележим поредния голям европейски форум, въпреки че той наистина е такъв. Целта на SEMIC2018 е да говорим и да работим основно за гражданите и за бизнеса на страните, които представляваме, а не за организациите и институциите, които ние като лица представляваме.

Семантичната оперативна съвместимост може да звучи техническа, специализирана тема, но всъщност се занимава с ключови въпроси от първостепенно значение в съвременния свят, а именно с това как ние правим и тълкуваме данните и какво е тяхното значение. Защото ако две или повече страни говорят помежду си, но не се разбират, няма комуникация – имаме просто едно несвързано говорене. Защото за да се разбираме, трябва да ползваме общ език с общи значения.

Именно затова за мен днешният форум е призван да бъде форум за споделяне. Да проверим доколко наистина говорим на един и същ език. Ако мога така да се изразя – каква е кодовата система, която използваме, за да се разберем.

В края на Българското председателство на Съвета на ЕС ние отбелязваме също така година и половина от създаването на централизираната Държавна агенция „Електронно управление“, която е призвана да работи за ускореното въвеждане на електронното управление в България. Една от ключовите теми, с които се занимава Държавната агенция „Електронно управление“, е именно семантичната оперативна съвместимост. И то не само в аспектите, в които днес ще бъде обсъждана, но тя е ключов приоритет по отношение на намаляването на административното бреме върху гражданите и върху бизнеса, включително и за приложението на принципа за еднократно събиране на данните (Once Only) и за да не караме гражданите и организациите да не бъдат куриери между различните институции.

За това сме се събрали днес – за да продължим да работим за нашите граждани и да бъдем най-вече адекватни на техните очаквания, да коментираме всички възможности, да разберем какво още трябва да направим, за да можем да свържем нашите системи, особено трансгранично, така че те да говорят една с друга.

Оперативната съвместимост на всички равнища – на семантично, на правно, на технологично и организационно ниво – е част от нашата битка с бюрокрацията. Това е целта на нашата работа – да не губим фокуса си и да работим за „живи“, работещи, леснодостъпни, отговарящи на изискванията на потребителите електронни услуги и системи.
Вчера на съвсем различно събитие в тази зала, посветено на Общия регламент за защита на личните данни, бе казано, че данните са новият най-ценен ресурс. Данни ги обработваме, събираме, опазваме. Но те няма да имат сериозна стойност, ако не ги направим достъпни, включително за повторно използване, през публичните услуги, които предоставяме на гражданите и на бизнеса. Така че където и да се намираме, да не мислим за това, което имаме, а за това, което получаваме като услуги от нашите институции.

В Декларацията от Талин от 2017 г. държавите членки на ЕС заявихме, че до 4 години ще се гарантира възможността на хората да взаимодействат изцяло по електронен път с институциите в рамките на Европейския съюз. Има визия за реализиране на Европейския цифров пазар. Има синхронизирани с европейското национални законодателства. Време е наистина да осигурим и оперативната съвместимост на всички нива, като всички знаем, че това е продължителен и нелек процес, който изисква пълните ни усилия. Защото без да гарантираме съвместимостта на базовите си регистри, трудно ще реализираме основните принципи, към които се стремим, включително и амбициозната ни общоевропейска цифрова програма.

Свързаността на първичните регистри в държавите членки има огромен потенциал, който ще бъде отключен, включително за реализиране на принципа на еднократното събиране на данни (Once Only). Но не само на него, но и по отношение на работата с големите данни (Big Data) и с изкуствен интелект (AI).

Свързаните публични регистри са ключов компонент на електронното управление, а за да постигнем дигитална трансформация на европейско ниво, следва да търсим и цифровата свързаност между публичните администрации в Европа.

Всички тези процеси, които само засегнах в най-горния им пласт, трябва да вървят паралелно. Същевременно нивата на развитие в различните държави членки от ЕС са доста различни. Има обаче адекватни механизми за ограничаване на тези различия и за провеждането на обща политика, така че всички ние като граждани и като организации в държавите членки на ЕС, да получим това, което нашите държави ни дължат.

Днес ще имаме възможност да дискутираме експертно тези и други въпроси. Затова бързам да ви приканя да бъдете активни и да споделяте открито.

Благодаря ви, че сте тук и желая успех на форума!

Споделете
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Последни новини

Essential SSL