gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 1

Дата на публикуване: 15.02.2017

Последна промяна: 30.10.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0001 статус: Прекратена

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.03.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.03.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация.doc (636.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3709203641105499654

2017-02-15 14:06:43

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (276.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1173905137727086795

2017-04-04 10:55:59

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (320.5KB)

Номер на удостоверението за време: 9212238949995324105

2017-04-04 10:55:59

Решение за прекратяване на процедура

Решение за прекратяване на процедура.pdf (395.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8415547384311962229

2017-04-04 10:56:00