gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 2

Дата на публикуване: 22.02.2017

Последна промяна: 28.03.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9061684 статус: Прекратена

"Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ".

Краен срок за подаване на оферти: 01.03.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.03.2017 11:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Приложение № 1 към Ценовото предложение

Приложение № 1 към Ценовото предложение.xlsx (17.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1437189037043996984

2017-02-22 11:10:27

Приложение № 1 към Техническото предложение

Приложение № 1 към Техническото предложение.xlsx (16.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7904698242527661746

2017-02-22 11:10:26

Проект на договор

Проект на договор.docx (29.8KB)

Номер на удостоверението за време: 34702458213911675

2017-02-22 11:10:26

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (38.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1647359891843308399

2017-02-22 11:10:26

Методика

Методика.docx (33.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8545739179254385868

2017-02-22 11:10:25

Приложения

Приложения.doc (192.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7527007955175845026

2017-02-22 11:10:25

Обява

Обява.doc (138.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1511287196873114856

2017-02-22 11:10:24

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (285.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4655319877604697597

2017-03-28 15:35:29

Съобщение по чл. 193 от Закона за обществени поръчки

Съобщение по чл. 193 от Закона за обществени поръчки.pdf (332.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6595773001559358758

2017-03-28 15:35:29