gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 258

Дата на публикуване: 23.05.2019

Последна промяна: 01.07.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0015 статус: Прекратена

Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии

Краен срок за подаване на оферти: 13.06.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 14.06.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (559.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2341845893517794935

2019-05-23 14:41:00

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (768.1KB)

Номер на удостоверението за време: 131601364839527161

2019-05-23 14:41:01

Документация

Документация .doc (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4305020140571478020

2019-05-23 14:41:01

ЕЕДОП

ЕЕДОП.rar (90.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1334307465147740235

2019-05-23 15:32:42

Разяснение

Разяснение.pdf (161.0KB)

Номер на удостоверението за време: 2617734007578974019

2019-06-03 14:27:19

Разяснение по постьпило запитване

Разяснение по постьпило запитване.pdf (334.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4695983218717644468

2019-06-07 17:32:44

Разяснение по постцпило запитване 2

Разяснение по постьпило запитване 2.pdf (374.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6667392465887815818

2019-06-10 13:41:58

Разяснение по постъпило запитване 3

Разяснение по постъпило запитване 3.pdf (347.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7170798506176882005

2019-06-10 15:39:42

Решение за прекратяване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата.pdf (128.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6302020697787289978

2019-06-12 15:59:39

Обявление за вьзложена порьчка

Обявление за вьзложена порьчка.pdf (503.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5019962842782387832

2019-07-01 17:39:48