gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 259

Дата на публикуване: 11.06.2019

Последна промяна: 17.10.2019

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

"Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ)"

Краен срок за подаване на оферти: 25.06.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти: 27.06.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Пкана.pdf (757.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4345329046406232104

2019-06-11 16:09:17

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 1 - Техническа спецификация.docx (17.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3145346626551853774

2019-06-11 16:09:17

Приложение № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Приложение № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx (21.2KB)

Номер на удостоверението за време: 940764594053832752

2019-06-11 16:09:18

Приложение № 3 - Проект на договор

Приложение № 3 - Проект на договор.docx (49.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1515862721753333475

2019-06-11 16:09:18

Приложение № 4 – Техническо предложение

Приложение № 4 – Техническо предложение.docx (16.4KB)

Номер на удостоверението за време: 577584792549502661

2019-06-11 16:09:18

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (264.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1059809879000297350

2019-07-05 15:22:21

Протокол

Протокол.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 8527245034964886334

2019-07-16 15:52:51

Доклад

Доклад.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 3033619732763045271

2019-07-16 15:52:52

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (558.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3514608288391181585

2019-07-16 15:52:52

Договор

Договор.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 181716433593332102

2019-10-04 16:41:17

Приложение към договор

Приложение към договор - Техническа спецификация.pdf (99.3KB)

Номер на удостоверението за време: 705196921525261693

2019-10-04 16:42:54

Приложение към договор

Приложение към договор - Техническо предложение.pdf (99.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4250310281927561858

2019-10-04 16:42:54

Приложение към договор

Приложение към договор - Ценово предложение.pdf (63.8KB)

Номер на удостоверението за време: 538257678681451698

2019-10-04 16:43:51

Приложение към договор

Приложение към договор - Банкова гаранция.pdf (361.8KB)

Номер на удостоверението за време: 3758433368676276627

2019-10-04 16:43:51

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (328.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1806254019180095172

2019-10-04 16:47:08

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (840.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6535145197597662162

2019-10-17 17:37:21