gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 263

Дата на публикуване: 08.07.2019

Последна промяна: 23.01.2020

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0018 статус: Възложена

"Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)"

Краен срок за подаване на оферти: 17.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.07.2019 11:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1711083367654058372

2019-07-08 14:42:17

Покана

Покана.pdf (12.3MB)

Номер на удостоверението за време: 5987518776493732794

2019-07-08 14:45:34

Образци

Образци.docx (180.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2613122335774619901

2019-07-08 14:45:34

Проект на договор

Проект на договор.doc (298.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8161997042299224399

2019-07-08 14:45:34

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (78.8KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5717568455498181200

2019-07-08 14:45:35

Протокол 1

Протокол 1.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 8983138717472838609

2019-07-18 16:50:23

Съобщение

Съобщение.pdf (404.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1078242697316746691

2019-07-19 11:42:13

Протокол 2

Протокол 2.pdf (741.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2224582747906467487

2019-07-23 09:38:57

Протокол 3

Протокол 3.pdf (847.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5805315402667794347

2019-07-23 09:38:58

Доклад

Доклад.pdf (2.5MB)

Номер на удостоверението за време: 1207472906145451773

2019-07-23 09:38:58

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 5310970160339602742

2019-07-23 09:38:58

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (583.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5481745070309326394

2019-08-26 10:53:38

Договор

Договор.pdf (12.4MB)

Номер на удостоверението за време: 1625498014710163091

2019-08-26 10:53:39

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор.pdf (766.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5993169161097076759

2020-01-23 15:36:33